Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Új gondolatok

Aki nem tud magától naggyá lenni, téved, ha azt hiszi, nagy emberek közelében azzá lesz.

A becsületét csak az adja el, akinek nincs. /Török László/

 

Azok a legjobb családok, ahol sohasem történik olyasmi, ami a legjobb családokban is előfordul. /Spectator/

 

Embertelenségre csak az ember képes. /Török L./

 

Idegen tollakkal csak ékeskedni lehet, repülni nem. /Király Dezső/

 

Csak a kis képességű ember nagyképű.

 

Nem az az élvezet, ha nincs semmi dolgunk, az az igazi, ha sok van, mégsem csinálunk semmit. /Mary Wilson/

 

Talán szerencse, hogy ilyen lassan haladok, mert lehet, hogy rossz irányba megyek. /A.Brillant/

 

Még mindig jobb feleslegeset tudni, mint semmit. /Seneca/

 

 

 

Születésnapi jókívánság

Kérlek, hogy vigyázz, kitől kérsz tanácsot!

Arthur Goldberg mondja: "Ha Kolumbusznak lett volna egy bizottsága, ami tanácsokkal látja el, akkor ő még mindig a kikötőben rostokolna."

Két fiú egyszer korcsolyázni ment. Az egyikük hirtelen elcsúszott és a jégre esett. Barátja, aki jóval kisebb volt nála, látta őt, és  amint betörik a jég, és barátja eltűnik a hideg vízben a jég alatt. Kétségbeesetten megpróbálta korcsolyájával és öklével áttörni a jeget, hogy elérje őt, de sajnos nem ment.

Hirtelen megpillantott egy hatalmas faágat a tó partján. Odarohant, odahúzta az ágat a lyukhoz, majd fogta, fölemelte a feje fölé és nagy erővel lesújtva keresztülütötte a jeget. Sikerült olyan nagy lyukat vágnia , hogy barátja levegőhöz jutott. Majd megfogta és kihúzta barátját a vízből.

Az emberek, akik hallottak az esetről, elámultak, hogy egy kisgyermek hogy volt képes ilyen nagy faágat felemelni, és barátját megmenteni. Számos magyarázatot találtak rá, a legjobbat mégis a kis hős adta.  Azt mondta: "Meg tudtam csinálni, mert senki nem volt a közelben, aki azt mondta volna, hogy nem tudom megcsinálni."

Mikor tanácsot akarsz kérni, mindig olyan valakit kérdezz,

1. -aki legalább annyira akarja, hogy eredményes legyél, mint te magad.

2. -akivel egy hitben élsz

3. -akivel egy az értékrended

4. -aki tiszteli a céljaidat.

Másképp jobb, ha egyedül magadra hallgatsz - mert akkor legalább senki sem lesz, aki azt  hajtogatná neked, hogy mire vagy képes.

Részlet egy testvéri levélből

 

 Az aggodalmaskodás felségsértés. Isten hatalmának megkérdőjelezése.

 

Imádság

Istenem, add, hogy

Minél ráncosabb az arcom, annál üdébb legyen a lelkem,

Minél hajlottabb lesz a hátam, annál egyenesebb legyen a tekintetem.

Minél nehezebb lesz a járásom, annál könnyebben siessek feléd.

Minél inkább romlik a látásom, annál tisztábban lássalak Téged.

Minél jobban gyengül a hallásom, annál élesebben halljam hívó szavadat.

Minél elhalóbban hallatszik szavam, annál erősebben kiáltsak Hozzád.

Minél jobban látom a világi hiúságot, annál inkább Te légy életem értéke.

Minél világosabban látom gyarlóságomat, annál jobban táruljon felém irgalmad.

Minél inkább elsötétedik előttem napod, annál jobban ragyogjon fel a Te fényed!

 

Jó tanácsok:

Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd.

Harapd el a szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicséretet a tetőről is kiáltsd.

Bízzál az emberekben, de láss keresztül a hímezett hazugságokon.

Nézeteltérésben küzdj becsületesen - gúnyolódás nélkül.

Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanulságot is.

Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezd kijavítani.

Az imádságról:

Használd fel....., amit Isten adott neked! Ne imádkozz gesztenyefáért, ha ott vannak előtted és körülötted a gesztenyék!

Tedd, amit tudsz és imádkozz azért, amit nem tudsz.

Boldogok, akik jól tudnak imádkozni. Ezek nem szorulnak mások vigasztalására: ők a világ vigasztalói.

 A hálás élet semmiben sem szűkölködik.

 Istennel senki sem beszélhet félvállról.

Nem nyugtalankodik az, akinek minden ügye az Úr kezében van.

Az imádság mindig megőriz valamitől, amit az ördög készített számunkra, és mindig megajándékoz valamivel, amit Isten készített el nekünk.

A szeretetről

Az igazi barát az, aki a kezedért nyúl, de a szívedet érinti.

Ahol szeretetet vetünk, ott öröm sarjad.

"Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet." Teréz anya

Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog. /Japán közmondás/

Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne rád a nap. /Dr.David Viscott/

Ha Isten teljesíti kérésünket, szeretetből teszi ezt, de ha nem teljesíti, az is szeretetéből történik./O.Hallesby/

A szeretet az egyetlen maradandó az életünkben. /Rosdy Pál/

A szeretet akkor válik a leggazdagabbá, amikor mindent elajándékozott.

A hála emlékezés egy korábbi jótettre.

A befektetést nem szabad a pénzügyekre korlátozni. Aki önmagából is befektet valamit, biztosan elnyeri jutalmát. /Charles R.Schwab/

Az adakozás aranyszabálya

 Nem azért adok, mert van, hanem azért van, mert adok.

 

Hogy szerethető legyek

"Uram, vigyázz rám, hogy öregségemben is szerethető legyek. Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg attól a jószándékú segíteni akarástól, mellyel mindig én akarom elrendezni mások elrendezetlen ügyeit. Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni akarásomat.Taníts meg arra, hogy okos legyek, ne csak okoskodó. Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. Sok bölcsességet halmoztam fel hosszú életemben, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe  Uram, de ugye megérted azt a kérésemet, hogy legalább néhány barátom maradjon mellettem ezekben az utolsó években. Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és nehézségeimről. Ezek évről-évre növekednek, és velük együtt nő bennem a hajlandóság is, hogy mindig erről beszéljek. Nem merem azt a nagy kegyelmi ajándékot kérni Tőled, hogy őszinte együttérzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségeikről szóló folyamatos panaszkodását. De legalább arra adj erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket. Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékezőtehetségemet erősítsd vissza olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, hogy adj nekem több szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy mások ugyanarra az esetre másként emlékeznek, mint én. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek. Taníts meg arra, hogy előitéletektől és irígységtől mentesen fel tudjam fedezni az utánam következő nemzedékek igazát, és ajándékozd nekem azt a derűs szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani a fiatalokról. Tölts be úgy a te szereteteddel, hogy vénségemben is szívesen szóba álljanak velem az emberek."/ Részlet a Szeretet-naptár-ból/

 

Vegyes bölcsességek

 Amit neked kell megoldani, azt nem oldja meg az idő!

Kis dolgok, melyeket megtettél, többet érnek, mint a nagy tettek, amelyeket csak tervezel. /Peter Marshall/

A legnagyobb hiba, amit életed során elkövethetsz az, ha folyamatosan attól félsz, hogy hibát követsz el. /Doris Murdock/

A boldogság azon az ajtón lopózkodik be, amit nem is tudod, hogy nyitva hagytál.

A szelídség nem azonos a gyávasággal./Gergely Pál/

Rossz lépések után, a helyreállás: egy gyors "hátra arc"-cal kezdődik.

Ha nem is tudsz minden helyrehozni, legalább igyekezz megpróbálni. Nem mindig rajtad múlik.

Csalódások akkor érnek, ha nem reálisak az elvárásaim.

Ha egy kérdésre heves, felháborodott tiltakozás a válasz, az akkor többnyire "igen"-t jelent.

Nem az számít, hogy milyen világból jöttél, nem is az, hogy milyen világban vagy, hanem az, hogy milyen világba tartasz.

Boldog az az ember, aki a végsőkig küzd, mert az, az élete utolsó napján sem hal meg.

Inkább dolgozom olyannak, aki érti a dolgát, de nem kedvel engem, mint annak, aki kedvel, de ostoba. /Sam Dolaldson/

Ha egy problémának nincs megoldása, talán nem is probléma, hanem tény - nem megoldani kell, hanem idővel hozzászokni. /Simon Peresz/

Ne higgy annak, aki jósol és "jellemez" - annak higgy, aki szeret és tanácsot ad. /Karinthy/

A lónak két oldala van - két véglet -, de előre csak akkor jutsz, ha felülsz a hátára.

 Vannak "ablak-emberek". Át lehet látni rajtuk. Akkor is tudod, hogy ravaszak, mint a kígyó, ha a leggyermekibbnek mutatják magukat. Ne nagyon állj velük szóba, mert a saját szavaidat sem fogod elhinni, úgy meg-, el-, kimagyarázzák.

A barátok szeretik, megértik, segítik egymást. Ha bizonygatni kell a szeretetet, ha magyarázni kell a szavakat, ha éppen más elfoglaltságod van, akkor az nem barátság.

Ha ajándékot kapsz, soha ne mondd a következőket: "Minek költesz rám, nincs hova tenni a pénzedet?", "Már van nekem ilyen, inkább add oda másnak." Ha gazdag vagy  és a legszegényebb akar megajándékozni, ha tele van a szekrényed hasonló ajándékokkal, akkor is fogadd szívesen, mert csak így lesz mindkettőtöknek öröme.

Ha ajándékot kapsz, fogadd szívesen, és ne próbáld meg sürgősen és felülmúlóan viszonozni. Inkább imádkozz az ajándékozóért, hogy "Isten fizesse meg" neki. Hidd el, akkor jobban jár, mintha te próbálnád tenni ugyanezt.

Magad tetteit mentegetni és szépíteni jól tudod, de ha más menti magát, azt elfogadni nem akarod. Helyesebb volna, ha magadat vádolnád, és felebarátodat mentenéd. Kempis

Ha látsz olyan embert, aki feltűnően sok jámborságot tett a kirakatba, akkor biztos lehetsz abban, hogy annak nagyon kevés van belőle a raktáron. Spurgeon

 Nem ugyanaz féltékenynek lenni, mit irigynek. Nem kellene a kettőt összekeverni.


 Más megteheti - de te nem!

     Ha Isten arra hívott el, hogy teljesen hasonló légy Jézushoz, akkor ő gondoskodik róla, hogy életed Krisztussal együtt megfeszített és alázatos élet legyen. Akkor nem járhatsz úgy, ahogy mások járnak, és lesznek dolgok, amiket mások megtehetnek, de te nem.

     Mások hivalkodhatnak, kérkedhetnek jó cselekedeteikkel, sikereikkel, írásaikkal, neked viszont a Szentlélek nem engedi meg ezeket. Ha mégis megtennéd, olyan mély megaláztatásokba visz, hogy végül saját magadat és minden jó munkádat megveted.

    Mások pénzt keresnek és meggazdagodnak, téged Isten szegénységben akar tartani, mert sokkal értékesebb dolgokat szánt neked az aranynál. Azt akarja, hogy teljesen tehetetlen légy és csak tőle várj mindent. Láthatatlan kincstárából akar rólad napról-napra gondoskodni és betölteni minden szükségedet.

Az Úr megengedi, hogy másokat tisztesség vegyen körül és elfoglalják az első helyeket, te viszont légy hátul a homályban, azért, hogy életed ízes gyümölcsöket teremjen. Olyan igazi gyümölcsöket, melyek csak homályban teremnek meg.

Isten megengedi,hogy mások naggyá legyenek és te kicsiny maradj. Megengedi, hogy mások elismerésben részesüljenek munkájukért, te viszont dolgozz és küzdj anélkül, hogy tudnád, miért végzed. Értékes munkádért mások kapják a jutalmat azért, hogy téged tízszeresen megjutalmazzon az Ő eljövetelekor.

A Szentlélek féltékeny szeretettel vesz körül és szigorúan ügyel mindarra, amit teszel. Megitél a legcsekélyebb szóért, még érzéseidre is figyel. Nem engedi, hogy hiábavaló dolgokkal foglalkozz, holott a többiek tehetnek, amit akarnak. Jegyezd meg, hogy Isten hatalmas és korlátlan Úr, és joga van azt tenni az övéivel, amit akar. Ezer dolog történik veled, aminek oka rejtély marad előtted, mert  Ő nem köteles magyarázatot adni arról, ahogy veled cselekszik. Mások tehetnek és mondhatnak olyan dolgokat, amiket te nem tehetsz, mert Ő féltékeny szeretettel vigyáz rád.

Vedd tudomásul véglegesen, hogy te közvetlen a Szentlélekkel állsz szemben és neki van joga megkötni nyelvedet és kezedet, lezárni szemedet. Másokkal viszont nem cselekszik hozzád hasonlóan. Ha már eljutsz odáig, hogy szíved titokban örül és gyönyörködik ebben a különös, személyes, egyéni és féltékeny őrizetben és bánásmódban, ha annyira egy lettél az élő Istennel, hogy érzed, a Szentlélek az, aki életedre ügyel, - akkor bejutottál a menny előcsarnokába. 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.